ZDROWA PLANETA, ZDROWI LUDZIE

Budowanie zaufania klientów jest dla nas najważniejsze. Zależy nam na byciu firmą odpowiedzialną. Od tego zależy rozwój naszej firmy. Poznaj wartości Lantmannen: zaufanie, troskę i szacunek.

Jesteśmy częścią ekosystemu pomiędzy ludźmi i przyrodą. Składamy nasz szacunek, ograniczając marnowanie żywności, zmniejszając nasz ślad węglowy i optymalizując każdy etap, od pozyskiwania surowców po dystrybucję gotowego produktu. Równowaga między jakością życia i poszanowaniem przyrody jest istotną cnotą przy stawianiu czoła zarówno wyzwaniom ludzkim, jak i problemom klimatycznym.