Według raportu ONZ co roku jedna trzecia całej żywności produkowanej na świecie jest tracona lub marnowana. Marnowanie żywności jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do zmian klimatycznych. To stawia walkę z marnowaniem żywności na samym szczycie programu zrównoważonego rozwoju światowego przemysłu spożywczego. I nasze.

100% odpadów piekarniczych poddawanych jest recyklingowi

Żywność wyprodukowana, ale nie zjedzona, jest kosztowną stratą zasobów i ma ogromny wpływ na środowisko. Zanim upieczemy nasze produkty, ściśle współpracujemy z naszymi partnerami, aby dokonać precyzyjnego prognozowania i zminimalizować nadprodukcję. Podczas procesu pieczenia – w którym odpady są niepożądanym, ale nieuniknionym efektem ubocznym – znaleźliśmy sposoby na wykorzystanie 100% naszych odpadów piekarniczych. 75% wykorzystuje się na paszę dla zwierząt. 25% wykorzystuje się jako surowiec do produkcji biopaliw.

Wykorzenienie strat i odpadów żywnościowych z łańcucha dostaw

Wiemy, że produkty piekarnicze należą do powszechnie marnowanej żywności i jako globalna grupa piekarnicza chcemy być częścią rozwiązania globalnego wyzwania. W 2020 roku Unibake dołączył do IKEA w globalnej inicjatywie 10x20x30, której celem jest wykorzenienie strat i odpadów żywności z łańcucha dostaw. „10x20x30” jest prowadzone przez ponad 10 największych na świecie sprzedawców detalicznych i dostawców żywności, w tym IKEA, Aeon, Ahold Delhaize, Carrefour, IKEA Food, Kroger, METRO AG, Migros (Turcja), Pick n Pay, The Savola Group, Sodexo, Tesco i Walmart. Każda z nich zobowiązała się do zaangażowania co najmniej 20 swoich dostawców w podejście „całego łańcucha dostaw”, aby do roku 2030 zmniejszyć o połowę straty i marnotrawstwo żywności. Firma Lantmännen Unibake dołączyła do inicjatywy jako jeden z głównych dostawców żywności dla IKEA.