W centrum naszej działalności stawiamy zrównoważony rozwój. Stoimy na barkach stuletniej historii wypieku i szacunku dla zasobów naturalnych. Odpowiedzialny sposób pracy obejmuje pieczenie i dystrybucję każdego mrożonego i świeżego pieczywa.

Oto nasz program środowiskowy obejmujący cele i przyszłe ambicje w pięciu kluczowych obszarach naszej własnej produkcji.