Nasza potrójna strategia

Zagrożenie spowodowane zmianami klimatycznymi jest poważne i stale rośnie, a sposób uprawy, produkcji i konsumpcji żywności ma istotny wpływ na środowisko.

Wraz z resztą świata mamy obowiązek przeciwdziałać globalnemu ociepleniu; jesteśmy spółdzielnią stanowiącą własność rolników z krajów skandynawskich, dlatego zrównoważony rozwój to dla nas coś naturalnego.

Jako działająca na rynku globalnym firma produkująca żywność jesteśmy zdania, że nasza dotychczasowa działalność była realizowana w sposób odpowiedzialny i przynosiła dobre rezultaty. W obliczu kryzysu spowodowanego zmianami klimatycznymi nadszedł jednak czas, aby zdwoić wysiłki i robić jeszcze więcej. Aby uczynić namacalną i trwałą różnicę, musimy przyjrzeć się szerokiemu spektrum inicjatyw, planów i celów.

Nasza kompleksowa strategia pomoże nam nie tylko w odegraniu naszej roli w międzynarodowych działaniach, ale i da nam znakomitą okazję do wykorzystania naszych wyjątkowych atutów do wywarcia pozytywnego wpływu na środowisko, zdrowie i potencjał ludzki w każdym kraju, w którym jesteśmy obecni.

Baking for better Climate

Baking for better Health

Baking for better Opportunities

Responsible business

Klimat

Globalne ocieplenie stanowi palący problem, na który musimy odpowiedzieć, zwłaszcza w obecnej dekadzie. Już teraz zaczniemy ograniczać nasze emisje CO2e, na każdym etapie naszego łańcucha dostaw, aby najpóźniej w roku 2050 osiągnąć poziom zerowy netto emisji CO2e.

Zdrowie

Musimy zwiększyć do maksimum zawartość składników odżywczych w naszych produktach, aby w pozytywny sposób wpłynąć na poziom zdrowia publicznego i uwzględnić wpływ produkcji naszych wyrobów na emisje CO2e. Do roku 2030 chcemy podwoić ilość zdrowych wyrobów.

Ludzie

Musimy zwiększyć wysiłki w celu pozostania atrakcyjnym pracodawcą, cieszącym się dobrą opinią w zakresie zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy, w którym każdy jest mile widziany niezależnie od tego, kim jest i skąd pochodzi, bez uprzedzeń i stronniczości. Oferujemy każdemu pracownikowi możliwość rozwoju

Partnerstwo

Nasi Klienci i Konsumenci powinni mieć pewność, że posiadamy wiedzę i kontrolę nad całym biznesem oraz że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zminimalizować negatywny wpływ naszej działalności na ludzi, środowisko i zasoby naturalne.